Profesionální servis výfuku

Když potřebujete nové výfukové potrubí, většinou ho potřebujete hned. Naši pracovníci prodeje vám pomohou vybrat správné výrobky a naši mechanici nové potrubí neprodleně namontují na vaše vozidlo. Kvalita našich výfukových potrubí je zaručena těmi nejlepšími světovými výrobci výfuků. Výfukové plyny obsahují mimo jiné oxid uhelnatý, což je toxický plyn bez zápachu. Výfukové plyny jsou při výstupu z válců navíc extrémně horké, takže je důležité, aby výfukové potrubí bylo v dobrém stavu a utěsněné.

Výfukový systém

Výfukový systém vozidla má dvě důležité role: musí odvádět horké výfukové plyny z motoru bez ohrožení osob ve vozidle a musí tlumit hluk vytvářený plyny opouštějícími válec pod vysokým tlakem. Výfukové plyny musí válec vozidla opouštět co nejefektivněji, aby do válce bylo možné dodat co největší možné množství nového paliva. Pokud plyny systém řádně neopustí a ve válci zůstanou spaliny, sníží to výkon motoru.

Výfukové potrubí jako tlumič

Plyny se při hoření silně roztahují a po otevření výfukového ventilu proudí spaliny do výfukového otvoru pod vysokým tlakem. Tlaková vlna v otvoru vytváří hlasitý zvuk. Tlakových vln z motoru do otvoru je několik tisíc za minutu. Taková hlasitost by byla škodlivá vůči prostředí i pro posádku vozidla. Tlaková vlna zpočátku proudí do výfukového otvoru vyšší rychlostí, než je rychlost zvuku, poté ve výfukovém systému oslabuje a hluk klesá.

Účelem tlumiče ve výfukovém systému je tlumit tlakové vlny z výfukových plynů a tím snižovat hlasitost vozidla. Maximální přípustná hlučnost osobních vozidel a motocyklů je určena legislativou. Rychlost proudění plynu lze snížit v tlumiči pomocí prostorové expanze a využitím dělicích příček. Díky prostorové expanzi není odpor proudění vytvářený dělicími příčkami příliš velký.

© 2017 Pneu Kraus. Všechna práva vyhrazena.

Search