Servis klimatizace od společnosti Vianor!

Klimatizace zvyšuje pohodlí a bezpečnost ve vozidle. Jízdní pohodlí, teplota a vlhkost ovlivňují výkon a celkový stav řidiče. Denní používání klimatizace je jednoduché a snadné, ale pro zachování její spolehlivosti a účinnosti je nutné o ni pravidelně pečovat.

Jak klimatizace funguje?

Klimatizace byla vyvinuta, aby omezila a eliminovala vlhkost a horko a zároveň čistila vzduch v interiéru vozidla. Automobilová klimatizace je uzavřený systém, ve kterém se chladivo podobně jako v lednici pohybuje pomocí kompresoru. Chladivo odvádí teplo z interiéru vozidla do kondenzátoru, kde se ochladí. Studené chladivo se poté vrátí zpět do vozidla do výparníku, kde „odebírá“ teplo ze vzduchu foukaného dovnitř vozidla. Se zahřátým chladivem se cyklus opakuje. Jinými slovy, klimatizace nevyrábí studený vzduch, ale odstraňuje teplo ze vzduchu v interiéru vozidla. Samotné použití zařízení je snadné. Termostat se nastaví na požadovanou teplotu a zařízení ji udržuje.

Proč klimatizace vyžaduje údržbu?

Uzavřený systém ve finských podmínkách nezůstane zcela uzavřen navždy. Každý rok i z těch nejnovějších klimatizací unikne 10 až 15 % chladiva. Proto se doporučuje každoroční údržba klimatizace. Důvodem úniku je často nedostatečné používání klimatizace. Těsnění vyžadují použití klimatizace aspoň jednou měsíčně, což v severských podmínkách, kde se polovinu roku teploty pohybují pod nulou, zpravidla není možné. V závislosti na zařízení se klimatizace automaticky vypne, když teplota klesne na zhruba 2–5 stupňů. Klimatizace obsahuje plyn, a když není používána, vyschnou těsnění a plyn může pomalu unikat. Chladivo může ze systému unikat i z důvodu velkých teplotních rozdílů, vibrací, pohybu motoru a poškození při nehodách. S poklesem množství chladiva se kompresor spouští častěji než normálně, což zvyšuje spotřebu paliva. Špatně fungující systém bezdůvodně odebírá výkon motoru. Údržba klimatizace vyžaduje licenci, takže pracovníci údržby musí být vyškoleni.

© 2017 Pneu Kraus. Všechna práva vyhrazena.

Search