Brzdy

V automobilech se zpravidla používají dva typy brzd: kotoučové a bubnové brzdy. Kotoučové brzdy jsou účinnější než bubnové a používají se ve většině nových osobních vozidel. Brzdy v moderních vozidlech jsou také skoro bez výjimky dvouokruhové. To znamená, že jeden okruh zahrnuje pouze dvě kola, takže v případě selhání jednoho okruhu druhá dvě kola stále brzdí. Protiblokovací brzdný systém (ABS) také zvyšuje bezpečnost, jelikož vám umožní udržet kontrolu nad vozidlem i při intenzivním brzdění. Mezi součásti brzd patří brzdové obložení, brzdové čelisti, brzdové hadice, brzdové kotouče, brzdové bubny, brzdové třmeny, brzdové destičky a brzdové válečky.

Vozidla mají také parkovací brzdu, která se používá k zajištění vozidla, když je zaparkováno. U osobních vozidel pojem parkovací brzda zpravidla označuje ruční brzdu, která působí buď na přední nebo zadní nápravu. Ruční brzda je většinou, i u novějších vozidel, bubnového typu.
Brzděte dostatečně včas!

Účelem brzd je snížit vaši rychlost. Brzdy nicméně nic nedělají samy. Řidič musí vědět, kdy má sešlápnout brzdový pedál. Rychlost zastavení vozidla závisí na reakční době řidiče a brzdné vzdálenosti vozidla. Když se rychlost vozidla zdvojnásobí, brzdná vzdálenost se zvětší čtyřikrát. Pokud svou rychlost snížíte o čtvrtinu, brzdná vzdálenost bude poloviční. Kromě péče o brzdy je nesmírně důležité dodržovat povolenou rychlost a udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.

Nové brzdové díly

Po provedení údržby brzd nebo výměně jejich dílů je nutné brzdy zajet, jelikož jejich brzdný výkon může být bezprostředně po výměně menší. Je proto vhodné se během prvních 500 km vyvarovat nadměrně silného brzdění.

Vyměněné brzdové destičky lze zajet tak, že několikrát zabrzdíte z rychlosti 60 km/h do úplného zastavení. Dalších zhruba 20 km byste měli pokračovat v brzdění každé dva kilometry. Tím prodloužíte životnost brzd a zamezíte pozdějšímu hluku a vibracím při brzdění. Před montáží nových brzdových destiček je nutné všechny součásti brzdového systému očistit od špíny a prachu. Při čištění brzdového systému dejte pozor, aby se do okolí nedostal brzdový prach, protože může obsahovat škodlivé látky. Brzdový prach byste měli odstranit pomocí čističe brzd nebo vlhké tkaniny. Výměna a prodej brzdových dílů jsou k dispozici na některých pobočkách Vianor.

© 2017 Pneu Kraus. Všechna práva vyhrazena.

Search