Dodáme vám energii pro vaši jízdu!

Baterie vozidla se zpravidla dočká pozornosti až v okamžiku, kdy vozidlo nenastartuje. Když potřebujete energii, společnost Vianor vám poskytne profesionální pomoc. Nabídka společnosti Vianor obsahuje nejčastější typy baterií, například vysoce kvalitní baterie Varta, s nimiž vaše vozidlo vždy nastartuje i za nízkých teplot. Volba baterie se primárně odvíjí od použití. Cena zpravidla odpovídá kvalitě.

Montáž baterie

Autobaterie zpravidla nevyžaduje velkou údržbu, ale její životnost můžete prodloužit, když budete udržovat její povrch v čistotě a pravidelně kontrolovat úroveň elektrolytu. Když baterii nepoužíváte, měla by být skladována v suchém a chladném prostředí, jehož teplota není vyšší než pokojová. Baterii byste nicméně měli každých šest měsíců plně dobít, aby ji bylo možné v případě potřeby namontovat do vozidla. Při výměně baterie nejprve odpojte záporný zemnicí kabel a poté kladný kabel. Než budete pokračovat, zkontrolujte, že kabely nejsou připojeny ke svorkám. Poté odstraňte upevňovací prvky baterie a baterii opatrně vyzdvihněte. Pokud dojde k vylití elektrolytu, očistěte skvrnu velkým množstvím vody. Před vložením a upevněním nové baterie byste měli zkontrolovat její napětí. Když je baterie na místě, můžete připojit kabely – nejprve kladný a poté záporný kabel. Nakonec otočte klíčkem v zapalování, abyste se ujistili, že nová baterie funguje.

Baterie jsou toxický odpad

Autobaterie potřebuje vodu, aby zůstala v dobrém stavu. Pokud je úroveň kapaliny příliš nízká, může to být způsobeno chybou v nabíjecím systému vozidla. V takovém případě dochází k přebíjení baterie. Hladinu kapaliny baterie může ovlivnit také poškozený kryt. Pokud baterie začne projevovat známky konce životnosti, vždy nejprve zkontrolujte její stáří. Stáří je zpravidla uvedeno na záporné svorce baterie ve formě tříciferného označení nebo na štítku umístěném na baterii. Starou baterii, která zůstává slabá, přestože je nabitá, a ztratila většinu své kapacity, je nutné vyměnit. Při likvidaci staré baterie mějte na paměti, že baterie je toxický odpad obsahující kyselinu sírovou a je proto nutné ji zlikvidovat odpovídajícím způsobem. Pokud své problémy s baterií necháte vyřešit společnost Vianor, zajistíme také, aby staré baterie skončily na správném místě.

© 2017 Pneu Kraus. Všechna práva vyhrazena.

Search